kfs Czech Calendar

Author: Pavel Drimalka

English


Pro stáhnutí bežte na stranku projektu sf.net


Tento program je napsán v javě a pro vetší fotky se musí spustit se speciálním nastavením:

 java -jar -Xms200m -Xmx200m kfsCzCal.jar kfsCalTest
 

kfsCalTest je soubor se skriptem, priklad skriptu je ukazan nize.

Program vytváří měsíční kalendáře s českým nastavením a českými svátky, které jsou zvýrazněny jako víkendy.

Program má jako vstup speciální definiční skript, kde se definuje rok, měsíc, stupní obrázek a výstupní obrázek

Ve skriptu může být použit znak # na začátku řádku. Řádek je poté interpretován jako komentář.

Skript je ve formě: klíč = hodnota

Možné klíče jsou popsany v helpu. Help v češtině je v přípravě.

Jeden obrázek kalendáře je generován, jakmile jsou zadány všechny nutné parametry. Po vygenerování se zneplatní informace o měsíci, vstupním a výstupním obrázku. Hodnota roku se zneplatňuje až s novou definicí.


Příklad skriptu

# 2008
year = 2008
month = 12
in_pic  = pic\12_prosinec.JPG 
out_pic = out\0812_cal.jpg 


year = 2009

month = 1
in_pic  = pic\01_leden.JPG 
out_pic = out\0901_cal.jpg 

month = 2
in_pic  = pic\02_unor.JPG 
out_pic = out\0902_cal.jpg 
  

Příklad výstupu
kfsCzCal example output


Valid XHTML 1.0 Strict

SourceForge.net Logo